Klein Spitzkoppe

Spitzkopje Area, Karibib Constituency, Erongo Region, Namibia